مناقصه بهسازی پوشش و حفاظت الکترونیک : بهسازی / ارزیابی پوشش گاز استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۳۶/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۸۴۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی پوشش و حفاظت الکترونیک : بهسازی / ارزیابی پوشش تاسیسات فلزی به طول ۳۳ کیلومتر به روش DCVG/CIPS و بهسازی ۴ مورد سامانه اتصال به زمین در سطح شهر شهرستانهای گراش، اوز و خنج و روستاهای تابعه به روش تامین کالا تجهیزات و نصب به صورت توام PC با برآورد ۲۴,۳۱۲,۰۳۸,۴۲۰
شرایط : گواهی صلاحیت ایمنی - رتبه تاسیسات تجهیزات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۴۰۰۱۱۳۳۴۰۴۰۲۵۴۴۷ بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۷۱۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۱۳۳۴۳۰۲۳۲۸۹۱ و یا ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ الی ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد - دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس
۰۷۱۳۸۲۰۹۴۴۳-۹ تلفن ۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل http://www.farsgas.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - تجدید
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بهسازی پوشش و حفاظت الکترونیک :
بهسازی / ارزیابی پوشش گاز استان فارسمناقصه بهسازی پوشش و حفاظت الکترونیک :
بهسازی / ارزیابی پوشش گاز استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن