استعلام فشار سنج عقربه ای بزرگ سال طبق برگ پیوسشت کد مشابه مرکز آموزشی درمانی امام رضا ع
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مرکز آموزشی درمانی امام رضا ع

شماره آگهی ۱۱۰۰۰۳۰۲۹۲۰۰۰۳۸۰
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۱۱۰۰۰۳۰۲۹۲۰۰۰۳۸۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : استعلام فشار سنج عقربه ای بزرگ سال طبق برگ پیوسشت کد مشابه می باشد
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۸-۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه بلوار پرستار بیمارستان ۷۱۴ تختخوابی امام رضا(ع)
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳-۳۴۲۷۶۳۰۱ تلفن ۰۸۳-۳۴۲۷۶۳۴۳ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام فشار سنج عقربه ای بزرگ سال
طبق برگ پیوسشت
کد مشابه مرکز آموزشی  درمانی امام رضا  ع استعلام فشار سنج عقربه ای بزرگ سال
طبق برگ پیوسشت
کد مشابه مرکز آموزشی  درمانی امام رضا  ع
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن