مناقصه 2000004217000035: احداث مدرسه 6 کلاسه تازه کند زوارق بناب نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۳۸۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۳۵: احداث مدرسه ۶ کلاسه تازه کند زوارق بناب با برآورد ۲۹.۶۳۱.۳۴۱.۷۲۰ ریال و تضمین ۱.۴۸۱.۵۷۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۳۶: احداث مدرسه ۶ کلاسه قشلاق خانه برق بناب با برآورد ۳۴.۹۴۳.۷۱۹.۵۶۲ ریال و تضمین ۱.۷۴۷.۱۹۰.۰۰۰ ریال--- ۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۳۷: احداث مدرسه ۶ کلاسه صور بناب با برآورد ۳۷.۷۱۴.۱۲۹.۵۷۱ ریال و تضمین ۱.۸۸۵.۷۱۰.۰۰۰ ریال--- ۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۳۸: احداث مدرسه ۶ کلاسه شهید قلیپور طوق میانه با برآورد ۳۳.۲۵۲.۶۱۶.۱۱۵ ریال و تضمین ۱.۶۶۲.۶۴۰.۰۰۰ ریال--- ۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۳۹: اجرای اسکلت مدرسه ۱۲ کلاسه شهید جوانی اهر با برآورد ۳۹.۴۳۳.۴۵۳.۷۸۸ ریال و تضمین ۱.۹۷۱.۶۸۰.۰۰۰ ریال--- ۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۴۰: تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه استثنایی سبز هاجر ناحیه ۲ تبریز با برآورد ۱۰۲.۶۸۸.۵۳۷.۳۸۲ ریال و تضمین ۵.۱۳۴.۴۳۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۴۱: تکمیل مدرسه ۴ کلاسه استثنایی نیکان مهربان با برآورد ۳۰.۱۶۵.۸۵۳.۶۴۹ ریال و تضمین ۱.۵۰۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال---
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت نقدی در وجه شماره حساب ۴۰۵۴۰۳۰۶۰۷۵۶۵۵۷۳ تمرکز وجوه سپرده اداره کل نوسازی مدارس استان با شماره شبا IR۱۹۰۱۰۰۰۰۰۴۰۵۴۰۳۰۶۰۷۵۶۵۵۷۳ یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 2000004217000035: احداث مدرسه 6 کلاسه تازه کند زوارق بناب نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقیمناقصه 2000004217000035: احداث مدرسه 6 کلاسه تازه کند زوارق بناب نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن