مناقصه ارزیابی کیفی اجرای خطوط آبرسان شبکه فرعی آبیاری اراضی جهاد کشاورزی استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان کردستان

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۰۰۷۱۰۰۰۰۱۲ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۱۴۹۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی اجرای خطوط آبرسان شبکه فرعی آبیاری اراضی پایاب سد سیازاخ به طول ۳۸ کیلومتر در استان کردستان با برآورد ۲۶,۶۸۷,۰۲۳,۲۹۶
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رتبه ۵ در رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۳۳۴.۳۵۱.۱۶۵ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۹ الی ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
۰۸۷۳۳۲۸۹۲۰۰ تلفن ۰۸۷۳۳۲۸۸۷۹۹ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی اجرای خطوط آبرسان شبکه فرعی آبیاری اراضی جهاد کشاورزی استان کردستانمناقصه ارزیابی کیفی اجرای خطوط آبرسان شبکه فرعی آبیاری اراضی جهاد کشاورزی استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن