مناقصه ارزیابی کیفی - حمل 40.000 تن light end از شرکت پتروشیمی ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت پتروشیمی ایلام

شماره آگهی ILPC-T-۰۰-۰۱۸ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۶۸۶۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - حمل ۴۰.۰۰۰ تن light end از شرکت پتروشیمی نوری به مقصد شرکت پتروشیمی ایلام
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت -- ایلام - چوار - نرسیده به روستای آبزا - مجتمع پتروشیمی ایلام
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۲۷۲۳۹۴۸-۰۸۴۳۳۳۶۰۷۸۲-۵ داخلی ۴۲۱۵ یا ۳۰۰۳ تلفن ۰۸۴۳۲۷۲۳۹۴۸ فکس
- ایمیل samim-ilampetro.com وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - حمل 40.000 تن light end از شرکت پتروشیمی ایلاممناقصه ارزیابی کیفی - حمل 40.000 تن light end از شرکت پتروشیمی ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن