مناقصه واگذاری خدمات امور نظافت و فضای سبز فرودگاه بوشهر فرودگاه های استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فرودگاه های استان بوشهر

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۸۷۲۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات امور نظافت و فضای سبز فرودگاه بوشهر سال ۱۴۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران -- بوشهر، خیابان امام رضا، ساختمان اداره کل فرودگاه های استان بوشهر، واحد بازرگانی
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران -- بوشهر، خیابان امام رضا، ساختمان اداره کل فرودگاه های استان بوشهر، واحد بازرگانی
۰۷۷۳۳۵۵۵۳۸۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات امور نظافت و فضای سبز فرودگاه بوشهر فرودگاه های استان بوشهرمناقصه واگذاری خدمات امور نظافت و فضای سبز فرودگاه بوشهر فرودگاه های استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن