استعلام قطعات ups (شماره درخواست 9906646 /مطابق مشخصات پیوستی پیشنهاد شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

شماره آگهی ۱۱۰۰۰۹۳۲۲۸۰۰۱۵۲۲
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۸۱۱۰۰۰۹۳۲۲۸۰۰۱۵۲۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : استعلام قطعات ups (شماره درخواست ۹۹۰۶۶۴۶ /مطابق مشخصات پیوستی پیشنهاد فنی و مالی ارائه گردد) ایران کد استفاده شده مشابه میباشد
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۹-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : امیدیه - محوطه غیر صنعتی - شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری - ساختمان ۳۶۰
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱-۵۲۶۲۳۴۹۲ تلفن ۰۶۱-۵۲۶۲۳۴۳۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام قطعات ups (شماره درخواست 9906646 /مطابق مشخصات پیوستی پیشنهاد شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاریاستعلام قطعات ups (شماره درخواست 9906646 /مطابق مشخصات پیوستی پیشنهاد شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن