استعلام موضوع خرید سفالت 019که صرفا قیر مصرفی توسط خریدار شهرداری شاندیز استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام شهرداری شاندیز استان خراسان رضوی

شماره آگهی ۱۱۰۰۰۹۳۱۴۸۰۰۰۰۱۵
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۸۱۱۰۰۰۹۳۱۴۸۰۰۰۰۱۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : استعلام موضوع خرید سفالت ۰۱۹که صرفا قیر مصرفی توسط خریدار درب کارخانه به فروشنده تحویل می گردد
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۹-۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : شاندیز - صدر رضوی ۱ - شهرداری شاندیز
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱-۳۴۲۸۳۰۰۳ تلفن ۰۵۱-۳۴۲۸۳۰۰۶ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام موضوع خرید سفالت 019که صرفا قیر مصرفی توسط خریدار شهرداری شاندیز استان خراسان رضویاستعلام موضوع خرید سفالت 019که صرفا قیر مصرفی توسط خریدار شهرداری شاندیز استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن