مناقصه عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه فجر انرژی خلیج فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فجر انرژی خلیج فارس

شماره آگهی ۱۳/۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۸۸۸۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت شرکت فجر انرژی خلیج فارس
شرایط : نامه اعلام آمادگی - صفحه اول اساسنامه - آخرین تغییرات مربوط به هیات مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضا - فیش واریزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۲۶۱۰۱۱۴۸۴ / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ ۱۰.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز کاری پس از درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران ـ منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، سایت ۲ شرکت فجر انرژی خلیج فارس امور حقوقی و پیمانها
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران
۰۶۱۵۲۱۷۱۳۹۸ - ۰۶۱۵۲۱۷۱۳۹۴ تلفن - فکس
peyman4@fajrco.com ایمیل http://nidc.ir - http://sapp.ir.nidc-pr وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه فجر انرژی خلیج فارسمناقصه عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه فجر انرژی خلیج فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن