استعلام خرید / خدمت و نصب ها طبق لیست پیوستی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان قم

شماره آگهی ۱۱۰۰۰۲۰۰۲۶۰۰۰۰۱۶
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۸۱۱۰۰۰۲۰۰۲۶۰۰۰۰۱۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : استعلام خرید / خدمت و نصب ها طبق لیست پیوستی / بازدید از پروژه الزامی است /
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۹-۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : بلوار شهید محلاتی جنب دانشکده سپاه شرکت غله و خدمات بازرگانی استان قم
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵-۳۷۲۲۱۰۵۳ تلفن ۰۲۵-۳۷۲۲۲۱۰۱ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام خرید / خدمت و نصب ها طبق لیست پیوستی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان قماستعلام خرید / خدمت و نصب ها طبق لیست پیوستی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن