مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث TBS و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۱۵۷۸۰۰۰۲۶۶ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۸۲۰۰۰۰۹۱۵۷۸۰۰۰۲۶۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث TBS و CPS روستای کارمزد سوادکوه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث TBS  و مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث TBS  و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن