مناقصه راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری، شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

شماره آگهی ۱۴۰۰/۲۳ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۱۰۱۰۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری، ویژه و سالیانه تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های ۴۰ نفره پارسی سپهر، پلور سریر و پلور سبز زندگی به همراه سه واگن رستوران دو طبقه در قالب ۸ رام قطار در مسیرهای مختلف ریلی
شرایط : فیش واریزی خرید اسناد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال واریز به حساب ۰۱۰۸۸۸۴۹۶۵۰۰۵ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۹.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا چک تضمینی بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۰۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ساعت ۹:۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
آدرس خرید اسناد : تهران، خیابان کریم خان زند، نبش سنایی، شرکت حمل و نقل ریلی رجا، طبقه دوم، مدیریت تدارکات و امور قراردادها، گروه قراردادها
آدرس ارسال مدارک : تهران، خیابان کریم خان زند، نبش سنایی، شرکت حمل و نقل ریلی رجا، طبقه دوم، مدیریت تدارکات و امور قراردادها، گروه قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری، شرکت حمل و نقل ریلی رجاءمناقصه راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری، شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن