مناقصه واگذاری موضوعات در 3 ردیف واگذاری امور ایاب و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۱۱۱۸۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری موضوعات در ۳ ردیف واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار با تضمین ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- واگذاری امور خدمات نظافت مرکز آموزشی و درمانی شهدای هفتم تیر با تضمین ۱.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- واگذاری امور خدمات نظافت معاونت و پردیس بین الملل با تضمین ۴۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---
شرایط : یک مرحله ای
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۱۵۴۳۰۳۲۰۴ با کد شناسه ۱۳۰۰۱۰۱۱۲۷ بانک ملت نزد شعبه هجرت در وجه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ از ساعت ۹ الی ۱۴:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۸از ساعت ۹ الی ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : تهران - بزرگراه همت - خروجی برج میلاد - میدان آرش - دانشگاه علوم پزشکی ایران - ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی - طبقه چهارم - دبیرخانه حراست
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری موضوعات در 3 ردیف 
واگذاری امور ایاب و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانمناقصه واگذاری موضوعات در 3 ردیف 
واگذاری امور ایاب و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن