مناقصه P/F BORSIG CENTRIFUGAL GAS COMPRESSOR TYPE: RH 035/05, SER.NOS.23-1765/6 national iranian south oilfields company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

شماره آگهی ۹۱۵۰۳۱۳-۳۱-۰۱ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۱۴۱۸۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه P/F BORSIG CENTRIFUGAL GAS COMPRESSOR TYPE: RH ۰۳۵/۰۵, SER.NOS.۲۳-۱۷۶۵/۶
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۲۳۵۸۹ تلفن ۰۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل http:// www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : به عکس اگهی مراجعه شود - نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه P/F BORSIG CENTRIFUGAL GAS COMPRESSOR TYPE: RH 035/05, SER.NOS.23-1765/6 national iranian south oilfields companyمناقصه P/F BORSIG CENTRIFUGAL GAS COMPRESSOR TYPE: RH 035/05, SER.NOS.23-1765/6 national iranian south oilfields company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن