مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات گشت و مراقبت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۴۲۷۹۰۰۰۰۳۳ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۱۵۲۰۰۰۰۰۴۲۷۹۰۰۰۰۳۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات گشت و مراقبت و اطلاع رسانی از عرصه های منابع طبیعی جنوب کرمان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات گشت و مراقبت مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات گشت و مراقبت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن