مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری تفکیک کلیه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۰۳۷۸۰۰۰۲۰۳ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۱۵۲۰۰۰۰۹۰۳۷۸۰۰۰۲۰۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری تفکیک کلیه پسماند های مرکز زی پسماند عفونی تیز وبرنده،انتقال و تخلیه پسمان بیمارستان الزهرا
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری تفکیک کلیه مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری تفکیک کلیه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن