مناقصه واگذاري وارائه انجام حجم كليه امور نگهداري وتعمير دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۱۶۶ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۱۶۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاري وارائه انجام حجم كليه امور نگهداري وتعمير وراهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي بيمارستان۲۲ بهمن خواف، ساختمان ستادي شبکه ، پانسيون هاي شبکه وكليه ساختمان هاي تابعه و هرگونه تاسيسات و ساختماني که در طول مدت قرارداد در محدوده محل واگذاري به آن اضافه شود با برآورد ۱۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۹-۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۱۰-۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰-۱۰-۰۴
آدرس خرید اسناد : شهرک دانش و سلامت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاري  وارائه انجام حجم كليه امور نگهداري وتعمير دانشگاه علوم پزشکی مشهد   پژوهشگاه علوم پزشکی مشهدمناقصه واگذاري  وارائه انجام حجم كليه امور نگهداري وتعمير دانشگاه علوم پزشکی مشهد   پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن