مناقصه ارزیابی کیفی - اجرای خط تغذیه و نصب ایستگاه گاز استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان کردستان

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۱۴۶۸۸۰۰۰۱۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۲۹۵۳۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - اجرای خط تغذیه و نصب ایستگاه تقلیل فشار روستای قلیان سنندج شامل اجرای حدود ۱۶۶۰ متر لوله فولادی ۴ و انجام کارهای ساختمانی، حمل و نصب ایستگاه تقلیل فشار TBS کابینتی با ظرفیت ۵۰۰۰ مترمکعب بر ساعت
شرایط : گواهینامه صلاحیت در رشته متناسب - گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی - گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران
۰۸۷۳۳۷۸۳۴۲۵-۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir www.shana.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - اجرای خط تغذیه و نصب ایستگاه گاز استان کردستانمناقصه ارزیابی کیفی - اجرای خط تغذیه و نصب ایستگاه گاز استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن