مناقصه عملیات طراحی چاپ و نصب نگهداری و جمع آوری سازمان بهشت زهرا (س)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان بهشت زهرا (س)

شماره آگهی ۵۴/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۳۰۲۰۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات طراحی چاپ و نصب نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی با برآورد ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی صلاحیت ایمنی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال فیش واریزی به شماره حساب ۱۰۰۱ نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا / سپرده شركت در مناقصه ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی تهیه شده در سطح تهران در وجه سازمان بهشت زهرا یا واریز وجه به حساب ۱۰۰۳ بانک شهر شعبه بهشت زهرا به نام سازمان بهشت زهرا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز پس از انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : جاده قدیم تهران - قم - ساختمان اداری - شماره یک سازمان - اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیخرانه
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.TEHRAN.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول - تجدید
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات طراحی چاپ و نصب نگهداری و جمع آوری سازمان بهشت زهرا (س)مناقصه عملیات طراحی چاپ و نصب نگهداری و جمع آوری سازمان بهشت زهرا (س)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن