مناقصه 1400-148: خرید 37 دستگاه انواع ترنسفورماتور کم تلفات با توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۹۳۰۵۴۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۴۰۰-۱۴۸: خرید ۳۷ دستگاه انواع ترنسفورماتور کم تلفات با سپرده ۵.۴۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۱۴۰۰/۱۴۹: خرید ۱۵۰۰ اصله انواع پایه بتنی گرد ۹ و ۱۲ متری با سپرده ۲.۹۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۰۱۰۷۵۰۰۶۶۷۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه مرکزی سنندج به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : الف و ب: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ساعت ۸:۳۰ - پاکت ج: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران - سایت
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران -- دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان واقع در سنندج - بلوار جانبازان - سایت اداری
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۹ داخلی ۲۰۷۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1400-148: خرید 37 دستگاه انواع ترنسفورماتور کم تلفات با توزیع نیروی برق استان کردستانمناقصه 1400-148: خرید 37 دستگاه انواع ترنسفورماتور کم تلفات با توزیع نیروی برق استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن