مناقصه تکمیل و بهره برداری پیش تصفیه و بهره برداری شهرداری بندر انزلی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر انزلی

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۵۲۳۰۰۰۰۰۳ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۰۴۵۳۵|۸۹۲
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل و بهره برداری پیش تصفیه و بهره برداری پیش تصفیه و تصفیه تکمیلی شیرابه کارخانه کمپوست انزلی به روش طرح و ساخت E.P.C
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۱۰۷۶۳۲۷۵۹۰۰۱ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۳۱۰۰۰۰۶۷۹۹۰۰۱ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ساعت ۸ صبح الی ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ساعت ۸ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۱۳۴۴۵۰۸۲۶۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.anzali.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل و بهره برداری پیش تصفیه و بهره برداری شهرداری بندر انزلیمناقصه تکمیل و بهره برداری پیش تصفیه و بهره برداری شهرداری بندر انزلی
مناقصه تکمیل و بهره برداری پیش تصفیه و بهره برداری شهرداری بندر انزلیمناقصه تکمیل و بهره برداری پیش تصفیه و بهره برداری شهرداری بندر انزلی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن