مناقصه HEAT EXCHENGER & CONDENCER TUBES, SEAMLESS پتروشیمی شازند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی شازند

شماره آگهی ۱۴۰۰-۱۶۲ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۰۸۲۷۹|۷۱۷
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه HEAT EXCHENGER & CONDENCER TUBES, SEAMLESS
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : وب سایت شرکت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.arpc.ir وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه HEAT EXCHENGER & CONDENCER TUBES, SEAMLESS پتروشیمی شازندمناقصه HEAT EXCHENGER & CONDENCER TUBES, SEAMLESS پتروشیمی شازند
مناقصه HEAT EXCHENGER & CONDENCER TUBES, SEAMLESS پتروشیمی شازندمناقصه HEAT EXCHENGER & CONDENCER TUBES, SEAMLESS پتروشیمی شازند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن