مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر و تجهیز چاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۱۴۰۸۰۰۰۰۷۴ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۲۰۰۰۰۰۱۴۰۸۰۰۰۰۷۴
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر و تجهیز چاه آبرفت روستای طاق گورین به روش دورانی و دورانی ضربه ای نوبت پنجم ۱۴۰۰/۵۶
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر و تجهیز چاه مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر و تجهیز چاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن