مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجديد مناقصه بيمه تكميلي
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۳۹۸۰۰۰۰۰۲۶ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۲۰۰۰۰۹۳۹۸۰۰۰۰۰۲۶
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجديد مناقصه بيمه تكميلي درمان كاركنان شهرداري نسيم شهر و سازمان هاي تابعه و افراد تحت تكفل ايشان (با پوشش SOS ) براي مدت يكس
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجديد مناقصه بيمه تكميلي مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجديد مناقصه بيمه تكميلي
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن