مناقصه پوشش حوضچه پساب Z707020 واحد EOEG مجتمع پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی مارون

شماره آگهی ۶۱۹/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۸۲
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پوشش حوضچه پساب Z۷۰۷۰۲۰ واحد EOEG مجتمع پتروشیمی مارون
شرایط : حداقل سه کار مشابه ـ ارائه مدارک مثبته دال برداشتن توان مالی و تجهیزاتی و فنی و رتبه مرتبط ابنیه و ...
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانک تجارت شعبه مجتمع پتروشیمی مارون / سپرده شركت در مناقصه ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ لغایت پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندر ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۲ امور حقوقی و قراردادها اتاق ۲۰۳
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۲۹۵۱۴۰-۷۰۱ تلفن - فکس
TENDERS@MPC.IR ایمیل www.mpc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پوشش حوضچه پساب Z707020 واحد EOEG مجتمع پتروشیمی مارون پتروشیمی مارونمناقصه پوشش حوضچه پساب Z707020 واحد EOEG مجتمع پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن