استعلام اجرای موزائیک فرش پیاده روهای سطح شهرنیربراساس استعلام بهای شهرداری نیر استان یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام شهرداری نیر استان یزد

شماره آگهی ۱۱۰۰۰۹۰۷۵۹۰۰۰۰۰۷
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۱۰۰۰۹۰۷۵۹۰۰۰۰۰۷
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : استعلام اجرای موزائیک فرش پیاده روهای سطح شهرنیربراساس استعلام بهای پیوست:(الزماًبرگه استعلام پیوست تکمیل و درسامانه بارگذاری گردد.
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۱۰-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : نیر خیابان امام خمینی خیابان شهید صدوقی
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۵-۳۲۶۵۳۳۴۴ تلفن ۰۳۵-۳۲۶۵۳۳۴۵ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام اجرای موزائیک فرش پیاده روهای سطح شهرنیربراساس استعلام بهای شهرداری نیر استان یزداستعلام اجرای موزائیک فرش پیاده روهای سطح شهرنیربراساس استعلام بهای شهرداری نیر استان یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن