مناقصه 400/116:نیرورسانی،توسعه،بازسازی و بهینه سازی،شبکه های توزیع نیروی برق شامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۳
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ۴۰۰/۱۱۶:نیرورسانی،توسعه،بازسازی و بهینه سازی،شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه و تامین مصالح،حمل،ساخت،نصب و احداث شبکه و تاسیسات جهت پروژه احداث فیدر خروجی ایستگاه کوشکنار،مدیریت برق عسلویه-تضمین: ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰۰/۱۲۰:نیرورسانی،توسعه،بازسازی و بهینه سازی،شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه و تامین مصالح،حمل،ساخت،نصب و احداث شبکه و تاسیسات جهت توسعه شهری مرحله سوم،امور توزیع برق یک بوشهر-تضمین: ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰۰/۱۲۱:نیرورسانی،توسعه،بازسازی و بهینه سازی،شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه و تامین مصالح،حمل،ساخت،نصب و احداث شبکه و تاسیسات جهت توسعه شهری مرحله چهارم،امور توزیع برق یک بوشهر-تضمین: ۶۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰۰/۱۲۲:نیرورسانی،توسعه،بازسازی و بهینه سازی،شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه و تامین مصالح،حمل،ساخت،نصب و احداث شبکه و تاسیسات جهت توسعه شهری مرحله پنجم،امور توزیع برق یک بوشهر-تضمین: ۷۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : دریافت گواهینامه امضاء الکترونیکی--رتبه ۵ نیرو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۰۲۴۰۳۴۹۷۰۰۸ بانک صادرات شعبه میدان امام (ره)
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۴۰۰/۱۱/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) ---امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۳۱۲۸۲۲۰۴-۳۱۲۸۲۲۰۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای-نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 400/116:نیرورسانی،توسعه،بازسازی و بهینه سازی،شبکه های توزیع نیروی برق شامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرمناقصه 400/116:نیرورسانی،توسعه،بازسازی و بهینه سازی،شبکه های توزیع نیروی برق شامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن