مناقصه 124-1400 - خرید 400 اصله انواع پایه بتنی توزیع نیروی برق استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان هرمزگان

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۳۹۸
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۲۴-۱۴۰۰ - خرید ۴۰۰ اصله انواع پایه بتنی چهارگوش مدیریت برق شهرستان حاجی آباد از محل اعتبارات داخلی تضمین ۱.۳۲۰.۳۱۲.۵۰۰ ریال --- ۱۲۵-۱۴۰۰ - خرید ۱۹۰ اصله انواع پایه بتنی چهارگوش مدیریت برق ناحیه چهار بندرعباس از محل اعتبارات داخلی تضمین ۱.۱۷۲.۹۳۷.۵۰۰ ریال --- ۱۲۶-۱۴۰۰- خرید ۵۲۰ اصله انواع پایه بتنی چهارگوش مدیریت برق ناحیه سه بندرعباس از محل اعتبارات داخلی تضمین ۱.۴۶۰.۹۳۷.۵۰۰ ریال --- ۱۲۷-۱۴۰۰- خرید ۳۴۰ اصله انواع پایه بتنی گرد مدیریت برق شهرستان سیریک از محل اعتبارات داخلی تضمین ۱.۲۵۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۲۸-۱۴۰۰- خرید ۲۲۰ اصله انواع پایه بتنی گرد مدیریت برق شهرستان بندر لنگه از محل اعتبارات داخلی تضمین ۱.۰۷۱.۸۷۵.۰۰۰ ریال --- ۱۲۹-۱۴۰۰- خرید ۴۶۰ اصله انواع پایه بتنی گرد مدیریت برق شهرستان جاسک از محل اعتبارات داخلی تضمین ۱.۵۰۶.۸۷۵.۰۰۰ ریال --- ۱۴۰-۱۴۰۰- خرید ۳۳۰ اصله انواع پایه بتنی گرد مدیریت برق شهرستان پارسیان از محل اعتبارات داخلی تضمین ۱.۴۳۵.۶۲۵.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران ـ بندرعباس بلوار جمهوری اسلامی جنب شهرک مسکونی زیتون (نیروگاه قدیم) شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۱۲۰۱۵۲۶-۳۱۲۰۱۵۲۲ تلفن ۰۷۶۳۱۲۰۱۴۰۲ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 124-1400 -  خرید 400 اصله انواع پایه بتنی توزیع نیروی برق استان هرمزگانمناقصه 124-1400 -  خرید 400 اصله انواع پایه بتنی توزیع نیروی برق استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن