مناقصه ارزیابی کیفی برای شناسایی مشاور برای انجام خدمات نظارت توزیع نیروی برق استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان مرکزی

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۵۳۸۰۰۰۰۰۶۲ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۴۷۴
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی برای شناسایی مشاور برای انجام خدمات نظارت بر فرآیند مهندسی با برآورد ۵۵,۲۰۳,۶۵۰,۱۸۷
شرایط : حداقل پایه ۳ مشاوره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
۰۸۶۳۲۲۲۶۰۳۳-۰۹۱۸۱۶۰۴۹۱۹ تلفن ۰۸۶۳۲۲۲۲۸۰۵۱ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی برای شناسایی مشاور برای انجام خدمات نظارت توزیع نیروی برق استان مرکزیمناقصه ارزیابی کیفی برای شناسایی مشاور برای انجام خدمات نظارت توزیع نیروی برق استان مرکزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن