مناقصه تامین نیروی انسانی برای اجرای ماموریت های حفاظت فیزیکی مدیریت تولید برق نکا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق نکا

شماره آگهی ۲۸/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۵۰۴
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی انسانی برای اجرای ماموریت های حفاظت فیزیکی نیروگاه شهید سلیمی نکا
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳.۲۵۶.۱۰۴.۵۳۵ ریال واریز به حساب شرکت یا چک تضمین شده بانکی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران
۰۱۱۳۴۶۶۲۲۷۱۷-۰۹۱۱۳۵۶۲۲۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.tender.tpph.ir www.npgm.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم- یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین نیروی انسانی برای اجرای ماموریت های حفاظت فیزیکی مدیریت تولید برق نکامناقصه تامین نیروی انسانی برای اجرای ماموریت های حفاظت فیزیکی مدیریت تولید برق نکا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن