مناقصه قرارداد حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس شرکت ملی ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه ساری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه ساری

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۱۴۵۳۰۰۰۰۰۶ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۵۱۶|۶۵۵
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه قرارداد حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه ساری با برآورد ۸
شرایط : گواهی تایید صلاحیت ایمنی -- گواهی امضای الکترونیکی -- گواهی صلاحیت معتبر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۴۴.۵۷۵.۱۹۲ ريال واریز سپرده نقدی به شماره حساب ۹۲۰۰۰۱۵۱۷۴ نزد بانک ملت یا تضمین های معتبر
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران --- واحد حقوقی و پیمان های شرکت : ساری، کیلومتر یک جاده ساری نکا، جنب انبار نفت ساری،
۰۱۱۳۳۲۸۰۰۳۰ داخلی ۲۲۳۲ و ۲۳۴۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای -- نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه قرارداد حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس شرکت ملی ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه ساریمناقصه قرارداد حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس شرکت ملی ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه ساری
مناقصه قرارداد حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس شرکت ملی ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه ساریمناقصه قرارداد حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس شرکت ملی ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه ساری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن