مناقصه ارزیابی کیفی - خرید روغن توربین شرکت ملی گاز ایران - منطقه دو عملیات انتقال گاز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی گاز ایران - منطقه دو عملیات انتقال گاز

شماره آگهی ۸۷۳۰۰۰۷۸ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۶۴۹
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - خرید روغن توربین
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ساعت ۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت کیفی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ساعت ۱۴ - پاکت مالی: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران -- کیلومتر ۱۷ جاده اصفهان نجف آباد - منطقه دو عملیات انتقال گاز - امور کالا
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران -- کیلومتر ۱۷ جاده اصفهان نجف آباد - منطقه دو عملیات انتقال گاز - امور کالا
۰۳۱۳۴۰۴۲۱۹۲-۰۳۱۳۴۰۴۲۲۱۱-۰۳۱۳۴۰۴۲۲۰۱ تلفن ۰۳۱۳۶۲۷۸۲۰۵-۰۳۱۳۴۰۴۳۰۲۱ فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir www.shana.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - خرید روغن توربین شرکت ملی گاز ایران - منطقه دو عملیات انتقال گازمناقصه ارزیابی کیفی - خرید روغن توربین شرکت ملی گاز ایران - منطقه دو عملیات انتقال گاز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن