مناقصه تعمیرات اساسی 4 دستگاه کمپرسور هوای اینگرسولرند واحد تقوی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

شماره آگهی ۰۰۱۴/۱۴۰۰/۲ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۶۵۳
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیرات اساسی ۴ دستگاه کمپرسور هوای اینگرسولرند واحد تقوی فشار گاز آسماری مارون ۱، مارون ۴ و مارون ۶ با برآورد ۴۴,۰۴۲,۱۱۸,۲۰۸
شرایط : گواهی صلاحیت پیمانکاری رتبه ۵ در رشته نفت و گاز یا تاسیسات و تجهیزات ـ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ـ
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۸۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۲.۲۰۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صوت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ تا ساعت ۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ سعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- اهواز منطقه برومی کیلومتر ۱۲ جاده اهواز /سربندر نرسیده به پلیس راه شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ساختمان شماره دو اتاق ۳۲ اداره تدارکات و امور کالا
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۶۱۳۴۱۸۸۶۶۵ تلفن ۰۶۱۳۴۴۳۴۰۶۷ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تعمیرات اساسی 4 دستگاه کمپرسور هوای اینگرسولرند واحد تقوی 	 	شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون	  	 مناقصه تعمیرات اساسی 4 دستگاه کمپرسور هوای اینگرسولرند واحد تقوی 	 	شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن