مناقصه واگذاری امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی سردخانه های (بوعلی پشتیبانی امور دام کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی امور دام کشور

شماره آگهی ۶۱/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۷۰۷
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی سردخانه های (بوعلی همدان و دولتی نهاوند)
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب IR۳۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۸۰۴۰۰۶۰۸۷ / سپرده شركت در مناقصه ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ۱۴به حساب IR ۹۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۸۰۶۳۷۰۵۶۴ بانک ملی - ضمانت نامه بانکی - اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ساعت ۹صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -- همدان جاده تهران - شهر جورقان، سردخانه دولتی بوعلی - اداره کل پشتیبانی امور دام استان
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۳۴۳۷۳۹۶۰-۱ تلفن ۳۴۳۴۳۸۲۹ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید چاپ دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی سردخانه های (بوعلی پشتیبانی امور دام کشورمناقصه واگذاری امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی سردخانه های (بوعلی پشتیبانی امور دام کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن