مناقصه واگذاری امور خدمات شهر و تنظیفات شهرداری مرودشت شهرداری مرودشت استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری مرودشت استان فارس

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۸۱۳
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدمات شهر و تنظیفات شهرداری مرودشت (مناطقه AوB) به صورت حجمی: ۱۴۰۰-۱۷ : واگذاری امور خدمات شهر و تنظیفات شهرداری منطقه A به صورت حجمی - برآورد ۱۴۸.۲۹۵.۶۰۴.۹۱۲ ریال سپرده ۷.۴۱۴.۷۸۰.۲۰۰ ریال ---- ۱۴۰۰-۱۸ : واگذاری امور خدمات شهر و تنظیفات شهرداری منطقه B به صورت حجمی - برآورد ۱۹۰.۶۵۶.۱۶۵.۴۲۰ریال سپرده ۹.۵۳۲.۸۰۸.۲۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب سپرده ۰۱۰۷۱۸۸۸۷۷۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه مرودشت به نام شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰/۱۰/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدمات شهر و تنظیفات شهرداری  مرودشت شهرداری مرودشت استان فارسمناقصه واگذاری امور خدمات شهر و تنظیفات شهرداری  مرودشت شهرداری مرودشت استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن