مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای آسفالت ریزی خیابانها و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۰۶۰۹۰۰۰۰۰۲ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۵۲۰۰۰۰۹۰۶۰۹۰۰۰۰۰۲
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای آسفالت ریزی خیابانها و کوچه های سطح شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای آسفالت ریزی خیابانها و مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای آسفالت ریزی خیابانها و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن