مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان محور اراک-
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۰۲۷۸۰۰۰۲۸۴ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۵۲۰۰۰۰۰۰۲۷۸۰۰۰۲۸۴
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان محور اراک- راهجرد شهرستان اراک
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان محور اراک- مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان محور اراک-
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن