استعلام کلروفرم 20لیتر. دی کلرومتان 20لیتر.پترولیویم اتر60-80 10لیتر.دی اتیل دانشکده علوم پایه دانشگاه محقق اردبیلی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام دانشکده علوم پایه دانشگاه محقق اردبیلی

شماره آگهی ۱۱۰۰۰۹۰۷۷۷۰۰۰۰۳۱
کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۵۱۱۰۰۰۹۰۷۷۷۰۰۰۰۳۱
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : استعلام کلروفرم ۲۰لیتر. دی کلرومتان ۲۰لیتر.پترولیویم اتر۶۰-۸۰ ۱۰لیتر.دی اتیل اتر۱۰لیتر. همه ۴موارد ایرانی مجللی .روغن سیلیکون ۳لیتر
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۱۰-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : خیابان دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم پایه
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۵-۳۱۵۰۵۱۸۲ تلفن ۰۴۵-۳۳۵۱۴۰۲۳ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام کلروفرم 20لیتر. دی کلرومتان 20لیتر.پترولیویم اتر60-80  10لیتر.دی اتیل دانشکده علوم پایه دانشگاه محقق اردبیلیاستعلام کلروفرم 20لیتر. دی کلرومتان 20لیتر.پترولیویم اتر60-80  10لیتر.دی اتیل دانشکده علوم پایه دانشگاه محقق اردبیلی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن